Bedankt voor uw Whitepaper aanvraag2023-02-09T08:48:16+00:00

Is jouw bedrijf al een Superwerkgever?

Doe de quickscan:

Beantwoord de vragen om erachter te komen wat jij kunt doen om een Superwerkgever te worden. Bij jouw antwoorden ontvang je handige tips over hoe je de kwaliteiten binnen je bedrijf kunt aanwakkeren of verbeteren.

  Worden in jouw bedrijf de medewerkers als het grootste kapitaal gezien?

  Superwerkgever:

  Medewerkers zijn de basis van jouw organisatie. Het geheel van de medewerkers (inclusief het management) dragen de cultuur van de organisatie en bepalen daarmee de sfeer en de energie binnen de organisatie. Als de sfeer veilig en positief is dan heeft dat een directe invloed op de kwaliteit en de kwantiteit van het geleverde werk en daarmee op het resultaat van de organisatie.

  Heeft jouw organisatie medewerkers die flexibel mee kunnen groeien met de snel veranderende markt?

  Superwerkgever:

  De markt is constant in ontwikkeling, en de ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Ontwikkelingen als 3-D printing, artificial intelligence, online winkelen, verdergaande globalisering, hogere milieueisen etc. maken dat we mee moeten veranderen. In de huidige tijd is stilstand achteruitgang omdat we anders voorbijgestreefd worden door nieuwe ideeën en startups die wel snel schakelen. Bij blijven en mee gaan met de ontwikkelingen is dus van groot belang. Dat vraagt flexibiliteit van zowel de organisatie als de medewerkers.

  Is iedere medewerker in jouw organisatie in staat om positief kritische feedback zowel te geven als ook te ontvangen?

  Superwerkgever:

  Feedback geven is voor veel mensen al lastig, maar om op een positieve manier om te gaan met het krijgen van feedback is nog lastiger. Ga je in de verdediging en verberg je je achter je masker, of ben je in staat om de feedback binnen te laten komen, kan je doorvragen op wat de ander precies bedoelt, kan je je eigen waarheid even op zij zetten en de ander zijn ‘waarheid’ ernaast leggen. En kan je dan een objectief oordeel vellen over de feedback en bewust besluiten om er wel of niet iets mee te doen? Pas als je in staat bent om feedback naar waarde te schatten dan ben je in staat om te echt te groeien naar een betere ‘ik’.

  Is er in jouw bedrijf voldoende veiligheid zodat iedere medewerker zich kwetsbaar durft op te stellen?

  Superwerkgever:

  Veiligheid is de basis voor persoonlijke ontwikkeling. Voorwaarde voor een veilig klimaat is dat men elkaar niet veroordeelt en men denkt vanuit ontwikkeling, en dat iedere fout dus een ontwikkelkans is, in plaats van iets dat we kost wat kost moeten voorkomen. In een afrekencultuur gaan mensen hun fouten juiste verbloemen en dat gaat niet samen met de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Dus wij zeggen, fouten maken mag, daar kan je van leren.
  Daarnaast is het van belang dat de oordelen achterwege blijven. Voorwaarde voor een medewerker om zich kwetsbaar op te stellen is dat hij niet het gevoel heeft dat zijn vraag of gevoel ‘als niet normaal’ gezien wordt. In een organisatie waar men oprecht geïnteresseerd is en zonder oordeel kan doorvragen naar wat de ander wil zeggen, daar kan het echte gesprek ontstaan. En zo ontstaat een hechter team dat betere prestaties kan leveren.

  Zijn medewerkers in jouw bedrijf voldoende gefocust op het behalen van de bedrijfsdoelen?

  Superwerkgever:

  Vaak zijn medewerkers niet bewust van de bedrijfsdoelen, noch van de afdelingsdoelen waardoor ze verzanden in reactief ‘werk wegwerken’. Ze werken wel heel hard, maar doen ze de juiste dingen? Bij een resultaatgerichte aansturing worden medewerkers niet beoordeeld op inzet, maar op het resultaat dat ze neerzetten. De medewerker is dus zelf verantwoordelijk voor het resultaat, voor de kwaliteit en de kwantiteit van zijn werk. Dat vraagt meer verantwoordelijkheid en focus op resultaat, en geeft veel meer vrijheid voor de medewerkers. Door te sturen en te coachen op resultaat is de medewerker in staat om zich te ontwikkelen en ontstaat meer ondernemerschap en betrokkenheid in de organisatie.

  Wordt er binnen jouw organisatie voldoende gedaan aan ontwikkeling van het individu?

  Superwerkgever:

  Een continue groei van je bedrijf wordt mogelijk gemaakt door de continue groei van de medewerkers. Wanneer medewerkers in staat zijn om hun pantser van verdedigen te laten vallen, om hun masker af te zetten en kwetsbaar durven zijn, zijn ze ook in staat om feedback te ontvangen en om hun eigen leerpunten te ontdekken. Door te werken aan je eigen leerpunten kan je groeien als mens. Als de medewerkers de tijd en energie die ze gebruiken om zich te verschuilen gebruiken om te leren, dan ontstaat groei en krijgt men energie in plaats van dat het energie kost. En als alle medewerkers groeien, dan groeit de organisatie automatisch mee.

  Heb je 6 vinkjes gescoord? Dan ben je al aardig op weg naar een superwerkgever.

  Hebben een of meerdere antwoorden geen vinkje, neem dan contact met ons op, we denken graag met je mee wat jij kan doen om een superwerkgever te worden. Of meld je aan voor een tijdelijk gratis Werkgeversessie (ter waarde van 495 euro)

  Neem contact op voor een kennismaking