De 6 basisbehoeften van gemotiveerde medewerkers

Afgelopen week sprak ik met een ondernemer die aan het mopperen was op een van zijn medewerkers die in zijn ogen weinig gemotiveerd was, de kantjes eraf liep, zich met de verkeerde dingen bemoeide en slecht wilde luisterenDaarbij ontstond een mooi gesprekover de frustraties die je soms kan hebben over medewerkers, waarbij we gelukkig snel verder konden over wat je als ondernemer kan doen om medewerkers te motiveren.  

Want wil niet iedere ondernemer uiterst gemotiveerde medewerkers? Medewerkers die je het werk uit handen nemen, die uit zichzelf meedenken, die zelfstandig problemen oplossen en die met elkaar samenwerken om al het werk gedaan te krijgen.  

Maar wat kan je doen als ondernemer?

Ten eerste is het van belang om te realiseren dat jij als ondernemer/werkgever veel kan doen. Het is dus zeker niet alleen van de juiste medewerker afhankelijkBelangrijker is het om de juiste omstandigheden te creëren waarin de medewerkers optimaal kunnen functioneren. En daar kan de werkgever veel in betekenen.  

Om een optimale werkomgeving te creëren is het eerst van belang om te begrijpen wat de basisbehoeften van mensen zijn. Als je deze begrijpt kan je ook beter inspelen op de behoeften van de medewerkers op de werkvloer.  

6 basisbehoeften

Je hebt vast wel eens gehoord van de Pyramide van Maslow. Maslow beschrijft de basisbehoefte van de mens, waarbij de onderliggende laag ingevuld moet zijn voor er ruimte ontstaat voor de volgende 

Antony Robbins (coach/auteur US 1960) heeft onder meer op basis van Maslow een 6-tal basisbehoeften geformuleerd die onder meer van toepassing zijn op medewerkers binnen bedrijven 

  1. Veiligheid/ Zekerheid 
  2. Variatie/ Afwisseling 
  3. Erkenning/ Waardering 
  4. Liefde/ Verbinding 
  5. Groei/ Ontwikkeling 
  6. Bijdragen 

Om ervoor te zorgen dat medewerkers zich optimaal kunnen voelen op de werkplek is het van belang dat er binnen de organisatie aandacht is voor alle 6 de basisbehoeften 

1. Veiligheid/ Zekerheid

Met veiligheid bedoelen we de veiligheid om jezelf te kunnen zijn, autonoom, dat je kwetsbaar mag en kan zijn binnen het bedrijf Het gevoel dat je het ook ergens niet mee eens mag zijn en dat je dat mag uitspreken, ook tegen je manager of de werkgever.  

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor mensen om zich kwetsbaar te durven opstellen en daarmee dus ook om te kunnen groeien, leren en zich ontwikkelen. Het is dus van belang om een cultuur te creëren waarin men fouten mag maken. Waar men niet wordt afgerekend op de fouten maar dat men juist gestimuleerd wordt om te leren van die fouten.  

Door iedere keer weer de vragen te stellen; “Wat ging goed en wat kan beter” wordt het voor medewerkers normaal om over de fouten te praten en hoeft men ze ook niet meer te verhullen. In al die jaren als trainer/ coach heb ik geleerd dat veiligheid in een organisatie de belangrijkste basisvoorwaarde is die er voor zorgt dat de medewerkers kunnen groeien en optimaal functioneren.  

2. Variatie/ Afwisseling

Bij variatie en afwisseling bedoelen we naast de behoefte om verschillende soorten werkzaamheden te doen ook de behoefte aan uitdaging. Wanneer medewerkers niet worden uitgedaagd dan lopen zij het risico ‘in te slapen’. Wanneer men echter wordt uitgedaagd dan wordt er telkens weer een beroep gedaan op de hersenen en blijven deze getraind. Voor de een zit de uitdaging in steeds weer wat nieuws bijleren en voor de ander in dezelfde vaardigheid steeds een beetje beter doen om zo een echte specialist te worden. Ook gezamenlijk uitdagende doelen stellen kan bijdragen aan voldoende uitdaging.  

Zorg er dus voor dat medewerkers niet jaren lang in de zelfde functie het zelfde werk blijven doen, maar daag ze uit op die vlakken die ze zelf leuk en uitdagend vinden. Dat voedt de intrinsieke motivatie van de medewerker. Lees hier meer over in de blogVan BiBo-medewerker naar gemotiveerde medewerker! 

3. Erkenning/ Waardering

Er zijn boeken vol geschreven over de positieve psychologie en het belang van complimenten geven. De onderliggende basisbehoefte is dat mensen graag gezien willen worden, erkent willen worden en dat ze ook heel graag bevestiging willen krijgen voor datgene dat ze doen.  

Ik denk dat de ieder mens wel een bepaalde mate van onzekerheid heeft. En als dat al niet zo is dan is het sowieso fijn om te horen wanneer je een opdracht of een project heel goed gedaan hebt. Het voedt je zelfvertrouwen en het geeft je waardering, een gevoel dat je erbij hoort en belangrijk bent. Dat je een bijdrage geleverd hebt die gewaardeerd wordt.  

Ik kan het dus niet vaak genoeg zeggen; zorg dat je vaker een oprecht compliment geeft, zorg voor succes momentjes en vier die ook, creëer champagne-momentjes’ Ondanks het feit dat we in Nederland het soms lastig vinden om een compliment aan te nemen vinden we het allemaal prettig om er een te krijgen. Wanneer je goed gedrag waardeert met een compliment is de kans dat medewerkers dit gedrag vaker gaan inzetten veel groter dan wanneer je ongewenst gedrag bestraft.  

4. Groei/ Ontwikkeling

Naast het feit dat medewerkers uitgedaagd willen worden is het ook belangrijk om jezelf te blijven ontwikkelen. Dat kan zowel op intellectueel, spiritueel als emotioneel vlak zijn. Door te blijven ontwikkelen groeit ook de eigenwaarde. Wanneer je jezelf wilt blijven uitdagen is ontwikkelen een prima manier om dat te blijven doen. Door het ontwikkelen groeit het inzicht, het bewustzijn en daarmee vaak ook het zelfvertrouwen.  

Ga dus als werkgever in gesprek met je medewerkers over hoe zij zich willen ontwikkelen. Er zijn naast trainen vele vormen van ontwikkelen, ook vormen die niet direct een enorme investering kosten.  

Lees ook eens de blog over de voordelen van een leercultuur voor jouw bedrijf: Blog: Wat een leercultuur jouw bedrijf kan opleveren 

5. Liefde/ Verbinding

Mensen zijn van nature groepsdieren. In de oudheid leefden we in groepen van zo’n 100 mensen bij elkaar in een kleine gemeenschap. Vanuit die basis zijn we gewend om samen te werken en samen te leven. Vandaaruit komt ook de behoefte aan contact met andere mensen. Mensen uit dezelfde ‘stam’, zo ook met de collega’s.  

Ieder mens heeft in meer of mindere mate liefde en aandacht nodig. Dat kan oogcontact zijn of een stevige knuffel, een goed gesprek of een vriendelijke groet in het voorbij gaan. Het kan een klein contact of een lang gesprek zijn, als er maar aandacht is voor elkaar, als er maar regelmatig verbinding is met de collega’s.  

Zeker als werkgever is het van belang om regelmatig even echt contact, echte verbinding te maken met de medewerkers in jouw bedrijf. Jij bent tenslotte toch de ‘roedelleider’ en de verbinding met jou is daardoor extra belangrijk.  

Zorg er dus voor dat mensen gezien worden, dat er echt contact is, dat er tijd is voor elkaar. Dat vraagt overigens meer dan mensen bij elkaar zetten in een kantoortuin. Wanneer medewerkers zo druk zijn dat ze geen tijd voor elkaar hebben dan zal het doel om te verbinden niet gehaald worden. Daarbij kan het zijn dat een kantoortuin als te onpersoonlijk wordt gezien. Terwijl wanneer je bijvoorbeeld met vier collega’s op een kantoor zit er al gauw een dieper niveau van contact is.  

6. Bijdragen

De 6e en laatste basisbehoefte is dat iedere mens een bijdrage wil leveren aan het grotere geheel. Als groepsdier wil men er ook zijn voor de ander, de meeste mensen willen graag iets extra’s doen, willen graag iets geven, graag de verwachtingen overtreffen.  

Maar niet altijd is men op de hoogte hoe dat te doen. Omdat de doelen niet helder zijn of omdat ze het gevoel hebben ‘het toch nooit goed te doen. Dan kan het zijn dat de medewerker zijn motivatie verliest en langzaam verwordt tot BiBo medeweker.

Door met elkaar heldere doelen na te streven en met elkaar de taken en verantwoordelijkheden duidelijk te bespreken en te verdelen wordt het makkelijker voor medewerkers om een constructieve bijdrage te leverenDan weten ze wat er van hen gevraagd wordt en kunnen ze aan de slag. Wanneer je die bijdrage dan ook nog beloont met een welgemeend compliment dan heb je een grote kans dat ze die inzet blijvend voor je gaan leveren.  

Ga op onderzoek

Ik ben ervan overtuigd dat iedere medewerker graag gemotiveerd is om een bijdrage te leveren. Zelfs die medewerker die dat heel goed weet te verbergen, die in de ogen van zijn manager de kantjes ervan afloopt, wil in de meeste gevallen graag een bijdrage leveren 

Je mag er van uit gaan dat als een medewerker niet meer gemotiveerd is er waarschijnlijk 1 van de 6 basisbehoeften ontbreekt in de organisatie of op de afdeling. Doe dus regelmatig een onderzoek onder de medewerkers over hoe het staat met de voorwaarden om prettig te kunnen werken. Ga met medewerkers in gesprek, onderzoek met elkaar hoe zij de zes basisbehoeften in jouw bedrijf ervaren. Door met elkaar in gesprek te gaan kan je soms met kleine aanpassingen al heel veel betekenen voor de motivatie van de medewerkers.  

Om ondernemers te helpen onderzoeken hoe het staat met de basisbehoeften van de medewerkers hebben we in samenwerking met Rachel, specialist op gebied van Flow, een Scan ontwikkeld die de diverse factoren kan onderzoeken. Deze scan onderzoekt de factoren om in flow te kunnen werken en heeft ook de 6 basisbehoeften in zich.  

Meer informatie over de Superwerkgever Flowscan vind je hier 

    Laat je e-mail achter en ontvang handige tips in onze periodieke nieuwsbrief!


    By |2021-05-06T06:04:13+00:00oktober 8th, 2020|Archief-1|0 Comments