Zo doe je aan goed werkgeverschap in crisistijd

Het zijn rare tijden… Gelukkig krabbelen we weer wat op nadat in maart rigoureuze beslissingen genomen werden. En sinds die beslissing is er veel gebeurd. Een enorme druk op de zorg, bedrijven met (veel) minder omzet en zelfstandigen die de agenda leeg geveegd zagen worden.  

Door de lockdown werden medewerkers gedwongen om thuis te werken, om te leren omgaan met Teams en met Zoom en om op afstand hetzelfde werk te doen als normaal. Voor de ééeen zegen, voor de ander een ramp. Op Arbonet staat ook een interessant stuk over de psychologische gevolgen van thuiswerken.    

Onzekerheden in crisistijden

De hele crisis brengt ook onzekerheden met zich mee, voor zowel ondernemers als voor medewerkers. Ik heb mensen gesproken die zich zorgen maken over hun baan en hun inkomen. Gaat het/mijn bedrijf het redden, behoud ik wel mijn baan? En afhankelijk van de regio zijn mensen meer of minder persoonlijk direct geraakt. Zijn ze zelf ziek geweest, ze kennen wel iemand die ziek is geweest of misschien zelfs overleden, met alle bijkomstige narigheid van dien.  

En degenen die we zeker mogen noemen zijn de zorgmedewerkers die onder lastige omstandigheden een enorme bijdrage hebben geleverd. Met alle inspanningen en stress die daar bij kan komen kijken. 

Alle onzekerheden over baan, inkomen of bedrijf, het thuiswerken, eventuele angsten voor het virus, het gemis van collega’s, alle veranderingen maken dat medewerkers soms stress ervaren, dat men in een overlevingsstand komt te staan. En dat is voor een korte periode prima, kortdurende stress is gezond. Langdurige stress kan echter gaan knagen, kan voor problemen zorgen die niet altijd duidelijk zichtbaar zijn. Het is dus belangrijk om daar oog voor te houden.  

Gelukkig krabbelen we weer een beetje op, hoewel het spannende tijden blijven. Veel bedrijven zitten nog op hun handen’ in afwachting van wat nog komen gaat. Binnen het MKB komen medewerkers weer meer en meer naar kantoor, al dan niet in shiftsTerwijl de overheid en de financiële dienstverlening nog tot minimaal januari a.s. vanuit huis blijven werken.  

De belangrijke vragen in crisistijd

Na een paar maanden in de crisis komen er een aantal belangrijke vragen op; Hoe houd je als werkgever contact/ verbinding met je werknemers? Hoe voer je het echte gesprek met je medewerkers, al dan niet op afstand? Hoe bewaak je de onderlinge samenhang en de betrokkenheid bij de organisatie? Hoe doe je aan goed werkgeverschap? 

Daarnaast is het ook van belang om te weten hoe het nu echt gaat met de medewerkersWat heeft de crisis gedaan, wat was het effect van het thuiswerken, hoe voelt de medewerker zich, hoe heeft hij of zij de afgelopen onzeker periode beleefd en hoe kijkt men naar de toekomst?  

Belangrijk dus om met de medewerkers in gesprek te gaan, zowel wanneer ze thuis zitten als wanneer ze weer naar het bedrijf komen. Denk niet, ‘ach, het zal wel los lopen’, maar geef aandacht daar waar daar behoefte aan is. Voer het echte gesprek met elkaar.  

Bijeenkomsten voor het échte gesprek!

Op dit moment ben ik met een klant in gesprek over bijeenkomsten die we willen organiseren om met elkaar de ervaringen te delen, om met elkaar te bespreken wat de crisis gedaan heeft, wat er nodig is en waar men behoefte aan heeft en nog doet. Dat doen we op een veilige en actieve manier in 2,5 uur durende bijeenkomsten. Zo kunnen er meerdere bijeenkomsten op een dag plaats vinden, afhankelijk van de behoefte en het aantal medewerkers. Bij de bijeenkomsten sluit 1 persoon van de HR-afdeling aan, zodat hij of zij een goed beeld krijgt van wat er leeft, zodat je daar als werkgever op in kan spelen.  

Op deze manier geef je je medewerkers de mogelijkheid om zich te uiten, om weer echt contact te maken met elkaar en om aan te geven waar behoefte aan is. Als werkgever krijg je zo een goed beeld van wat er leeft bij de medewerkers en kan je daar op inspelen. Wij noemen dat goed werkgeverschap.  

Wil je ook aan het slag met de belangrijke vragen in je organisatie via bijeenkomsten? Neem dan snel contact op 

    Laat je e-mail achter en ontvang handige tips in onze periodieke nieuwsbrief!


    By |2021-05-06T06:06:28+00:00september 24th, 2020|Archief-1|0 Comments