Training | Coaching | Ontwikkeltrajecten2022-11-16T10:27:52+00:00

Maatwerk ontwikkeltrajecten:

Alles is maatwerk

Al onze ontwikkeltrajecten zijn maatwerk trajecten. Dat betekent dat alle trajecten worden afgestemd op jullie wensen en situatie. Door met u in gesprek te gaan krijgen we een goed beeld van de huidige- en gewenste situatie. Daarnaast vragen wij ook naar eventuele belemmeringen die te verwachten zijn in het traject en welke hulpmiddelen jullie zelf in huis hebben die jullie eventueel in kunnen zetten.

Op basis van deze input en uw budget kunnen wij een maatwerk plan maken, dat kan bestaan uit (alleen) een training / coaching en naar behoefte aangevuld met workshops, individuele coaching, tussentijdse opdrachten, werkgroepen, field-coaching, mysterycalls, coaching on the job, analyses, intervisie etc. Alles afhankelijk van de behoefte en de doelstellingen die we samen afspreken.

Mogelijkheden

Superwerkgever.nl richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers binnen uw organisatie. Dat kunnen dus medewerkers, managers, directeuren, bestuursleden en/of ondernemerszijn en wij richten ons voornamelijk op de ontwikkeling van communicatie, persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en leiderschap.

Ontwikkeling van mensen kan op verschillende manieren, via een individueel traject, een team traject of met de gehele organisatie. We kunnen dat doen via coaching, training, (begeleide) intervisie, werkgroepen, etc. Naast de trainingen hebben we ook een compleet programma voor het creëren van een leercultuur in jullie organisatie.

Stappenplan

Iedere training of ieder traject begint met een gesprek met de opdrachtgever en een intake met de deelnemers. Tijdens deze 0-meting onderzoeken we de doelen van het traject, de leerwensen, de veiligheid, de leerbereidheid, eventuele onderstroom etc. Alles om een zo compleet en passend mogelijk traject te kunnen doorlopen.

Tijdens het traject hebben we regelmatig contact met de opdrachtgever/leidinggevende(n) om de voortgang en de bijzonderheden te bespreken zodat jullie maximaal op de hoogte zijn. Dit uiteraard met in achtneming van de gemaakte afspraken over geheimhouding en de veiligheid voor de deelnemers.

Iedere training en ieder traject wordt afgesloten met een evaluatie gesprek met u als opdrachtgever waarin we de gezette stappen en een eventueel vervolg met u bespreken. Tevens geven we u tips hoe u of de leidinggevende(n) een en ander kan bestendigen in de organisatie.

Iedere werkgever een superwerkgever: 

Wij geloven erin dat wanneer medewerkers en managers in ontwikkeling zijn dit de hersenen prikkelt, het bewustzijn vergroot, het inzicht verbreedt en dat men leert om beter samen te werken om zo samen zelfstandig de doelen van de organisatie te behalen. Dat betekent dat de medewerkers zelf leren de problemen op te lossen waardoor de ondernemer/bestuurder de tijd krijgt om aan de organisatie te werken in plaats van in de organisatie.

“Van brandjes blussen naar het vuur aanwakkeren” noemen wij dat.

Jaarprogramma >>
Trainingen >>