In sommige bedrijven zie je ze staan, de ideeënbus. Het idee is sympathiek, een medewerker ziet een verbetering, beschrijft een probleem met een oplossing of heeft een briljant idee. Hij schrijft het idee op een briefje en gooit het in de ideeënbus. En daarna is de kans groot dat hij er nooit meer wat van hoort.

Bij veel bedrijven zonder ideeënbus wordt er vaak net zo lang tegen een collega gemopperd tot deze de collega motiveert om het tegen de manager te vertellen. Die luistert naar het idee en geeft aan dat hij er mee aan de slag gaat. En ook hier is de kans groot dat de medewerker er niks van terug hoort.

Met als gevolg dat de medewerker zich niet gehoord voelt, zich niet serieus genomen voelt en dus de volgende keer zijn goede ideeën wel voor zich houdt. Terwijl hij de man is uit de praktijk, hij loopt steeds tegen de problemen aan, die de manager helemaal niet ziet. En des te langer dit duurt des te groter de frustratie.

En ook hier is de kans groot dat de medewerker er niks van terug hoort.” 

Als manager is het dus van belang om in gesprek te gaan met de medewerkers, en bij hun te inventariseren tegen welke problemen de medewerkers aanlopen. En dan ook vooral te vragen welke oplossing(en) de medewerker zelf heeft om het probleem op te lossen of in ieder geval kleiner te maken. Je zal verrast zijn over welke goede ideeën er naar voren komen!

Belangrijk daarbij is dat er ALTIJD een terugkoppeling gegeven wordt over wat er met het idee gedaan wordt. Ook, en misschien wel VOORAL als het idee van de medewerker niet haalbaar is, te duur blijkt, niet werkbaar is of welke andere reden dan ook dat het niet wordt uitgevoerd. Wanneer de betreffende medewerker die terugkoppeling krijgt, en hij begrijpt waarom het niet uitgevoerd kan worden, dan heeft hij de kans om een ander idee, een beter idee uit te werken, rekening houdend met de belemmeringen uit de eerste oplossing.

                “Ga dus in gesprek met je medewerkers, laat hun nadenken over verbeteringen”

Hoort de betreffende medewerker echter niks, dan houdt hij op met denken, want ‘er wordt toch niks mee gedaan, er wordt toch niet naar ons geluisterd! En dat is een houding die zijn collega’s heel makkelijk over nemen. En als medewerkers ophouden met (mee)denken dan mis je als bedrijf een enorm stuk positieve bijdrage van je medewerkers!

TIP: Ga dus in gesprek met je medewerkers, laat ze nadenken over verbeteringen, en koppel altijd terug wat je wel en niet met die ideeën kan. Dan worden en blijven medewerkers betrokken, positief kritisch en helpen zij de organisatie ontwikkelen.

    Laat je e-mail achter en ontvang handige tips in onze periodieke nieuwsbrief!


    2021-05-06T06:10:34+00:00