Superwerkgever.nl helpt werkgevers om het beste uit de medewerkers te halen. Ons doel is om medewerkers en managers te helpen ontwikkelen tot ‘professioneel volwassen medewerkers’ die samen de organisatie beter maken. Want als je waarde toevoegt aan de medewerkers voeg je waarde toe aan jouw bedrijf. Ontwikkeling kan op individuele basis, met een team of, voor het beste resultaat, met de gehele organisatie:

Organisatie ontwikkeling

Bij organisatieontwikkeling focussen wij ons op zowel het MT, het management als ook de medewerkers (de gehele driehoek). De organisatiecoach kijkt naar het gedrag, de onderlinge relatie en de samenwerking tussen medewerkers en managers en tussen medewerkers onderling.

Het doel hierbij is veelal om de communicatie en de samenwerking te verbeteren, het ontwikkelen van medewerkers en de managers en dit zo te bestendigen dat de afstand tussen management en medewerkers verkleind wordt en het laagdrempeliger wordt elkaar te benaderen.

Naast dat de organisatiecoach een adviserende/coachende rol voor het Management Team of de DGA kan invullen, kunnen wij een ‘Superwerkgever traject’ als passende oplossing aanbieden.

Tijdens het Superwerkgever-programma gaan we samen met alle leidinggevenden en de medewerkers werken aan de leercultuur binnen de organisatie. Hierbij is het doel dat de deelnemers leren om hun maskers af te zetten en met en van elkaar te leren om zo betere versie van zich zelf te worden.

Samen werken we toe naar “professioneel volwassen medewerkers”. Dat zijn medewerkers die:

  • Denken in oplossingen in plaats van in problemen
  • In de keten denken, die het hele plaatje kunnen zien
  • Hun verantwoordelijkheden kennen en die ook nemen
  • Leren met en van elkaar
  • Samen werken aan de doelen van de organisatie

Het resultaat is dat er een open leercultuur ontstaat. Waarbij het logisch wordt dat men van elkaar leert, verantwoordelijkheid neemt en samenwerkt aan betere (bedrijfs)resultaten.

Team ontwikkeling

Soms draait een team niet lekker; de samenwerking is gespannen, de communicatie verloopt niet zoals die zou moeten of een team zit vast in hun eigen routine.

Het is raadzaam om dan samen met het team aan de slag te gaan.

Onder begeleiding van een coach wordt er samen met het team gekeken naar wat er goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Ook wordt er gekeken naar de doelen die er gesteld zijn door de organisatie en wat dat betekent voor het team. Het team is altijd onderdeel van het grotere geheel.

Door met een team aan de slag te gaan, eventuele belemmeringen te onderzoeken en deze te bespreken ontstaat er een gelijkwaardig gesprek waarbij een ieder zich open en eerlijk durft op te stellen. En vanuit dit ‘echte’ gesprek kan er een ontwikkeling plaats gaan vinden.

In de meeste gevallen gaat het ontwikkelen van het team niet over het aanleren van vaardigheden. Vaker gaat het over het wegnemen van belemmeringen. Voelt men zich voldoende veilig binnen het team, zijn de verwachtingen voor iedereen helder, wat zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden? En neemt een ieder zijn plek in zodat hij of zij; en daarmee het team; het best tot zijn recht komt.

Door met het team te ontwikkelen en de belemmeringen weg te nemen ontstaat er weer een betere samenwerking, gaat de energie weer stromen en kunnen er betere resultaten behaald worden.

1-op-1 Ontwikkeling

Superwerkgever.nl richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers binnen de organisatie. Dat kunnen medewerkers, managers, directeuren en/of de ondernemers zelf zijn.

Onderwerpen zoals communicatie, persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en leiderschap komen hierbij aan de orde.

Structurele ontwikkeling van mensen kan op verschillende manieren behaald worden. We kunnen dat door middel coaching, training, (begeleide) intervisie, coaching on the job bewerkstelligen. Naast het ondersteunen van een individu kunnen we ook teams begeleiden.

Een coachingtraject begint altijd met een gesprek een tussen de coach en de deelnemer. Tijdens dit gesprek worden de wensen van de coachee besproken en worden de leerdoelen geformuleerd. Ook de kaders waarbinnen gewerkt wordt komen aan de orde. Het kan zijn dat de leidinggevende of een andere collega wordt uitgenodigd bij dit gesprek om extra duiding te geven, dit is per situatie afhankelijk.

Alleen als er sprake is van een wederzijdse klik kan het traject van start gaan. Er zijn meerdere coaches beschikbaar zodat er altijd een passende coach gevonden kan worden.

Om de coachee zich veilig te laten voelen waarbij deze zich kwetsbaar op kan stellen gaat de voorkeur voor de individuele coaching uit naar een locatie buiten de eigen organisatie. Er is dan bijvoorbeeld niet de angst dat een collega binnen kan lopen. Onze trainingsruimte in Apeldoorn is daar uitermate geschikt voor.

Op maat gemaakte trajecten voor een superwerkgever

Door met jou in gesprek te gaan krijgen we een goed beeld van de huidige- en gewenste situatie. Wij vragen naar eventuele belemmeringen die te verwachten zijn en kijken naar welke hulpmiddelen er aanwezig zijn die ingezet kunnen worden. Dat betekent dat alle trajecten worden afgestemd op jullie situatie en jullie wensen. Dit alles afhankelijk van de behoefte, de doelstellingen en het budget die we samen afspreken.

Daarmee zijn al onze ontwikkeltrajecten, maatwerk trajecten.