Over ons2022-12-02T09:15:30+00:00

Over ons

Superwerkgever.nl is een instituut voor organisatie-coaching en talentontwikkeling, gericht op bedrijven binnen het MKB.

Superwerkgever.nl helpt bedrijven naar een Bewust Ontwikkelingsgericht organisatie (BOO). Wij ondersteunen om de optimale werk- en leeromstandigheden (goed werkgeverschap) te ontwikkelen waarin alle medewerkers zich structureel en duurzaam kunnen ontwikkelen. Op individueel niveau, teamniveau en organisatieniveau.

Structureel betekent in de breedte, dus voor alle medewerkers. Wij geloven dat om flexibel te zijn het van belang is om je te blijven ontwikkelen. Des te beter je jezelf kent, met al je krachten en valkuilen des te beter je kan functioneren en samenwerken.

Duurzaam ontwikkelen betekent tot het einde van de carrière. Wij geloven in een leven lang leren. Zowel op inhoud, op vaardigheden, als op persoonlijke ontwikkelingen (persoonlijk leiderschap en bewustzijn).

Door te focussen op ontwikkeling van medewerkers en het werkklimaat word je een superwerkgever waar mensen graag voor willen werken.

neem contact op

Missie

Onze missie : “Iedere werkgever een superwerkgever”

Een superwerkgever is een werkgever waar medewerkers met plezier naar toe gaan en met voldoening weer naar huis!

Wij zijn er van overtuigd dat door als werkgever structureel en duurzaam te investeren in de ontwikkeling van medewerkers en door te zorgen voor een positief werk- en leerklimaat jij een superwerkgever kan worden met betere bedrijfsresultaten en waar mensen met plezier graag voor willen werken!

Visie

Wij geloven in structureel en duurzaam ontwikkelen van medewerkers om de flexibiliteit, creativiteit en productiviteit te optimaliseren. Door in te zetten op ontwikkeling van medewerkers (inclusief managers), door ze uit te dagen, te stimuleren en te waarderen zullen medewerkers meer gemotiveerd zijn waardoor productiviteit verhoogd wordt, de uitval verminderd, re-integratie verkort wordt, het verloop verminderd en de medewerker maximaal tevreden is. En waardoor het bedrijfsresultaat zich positief ontwikkelt. De continue groei van de medewerker is de basis voor de continue groei van de organisatie.

Wij geloven erin dat als de voorwaarden goed zijn, een medewerker zich optimaal kan ontwikkelen en zo de maximale inbreng kan hebben voor het resultaat van de organisatie. Een medewerker wordt gemotiveerd wanneer hij structureel wordt uitgedaagd, gestimuleerd en gewaardeerd.

Uitdagen: Een medewerker die wordt uitgedaagd wordt actief gestimuleerd om zelf na te denken en om net die ene stap meer te doen. Hij leert om zelfstandig of in een team creatieve oplossingen te bedenken voor de problemen die hem voor komen en leert dat er geen status-quo bestaat, alleen permanente ontwikkeling die flexibiliteit vraagt.

Stimuleren: Iedere mens heeft een externe stimulans nodig. Dat kan zijn in de vorm van een spiegel, in de vorm van feedback, motivatie, drempels wegnemen, sparren over oplossingen, meedenken, het goede voorbeeld, etc. Dit is een belangrijke rol voor de werkgever/ management. De rol van de manager is dus minimaal gericht op sturen en maximaal gericht op stimuleren.

Waarderen: Wanneer een medewerker een goede ontwikkeling en resultaten laat zien is een waardering daarvoor de stimulans om deze positieve houding voort te zetten en verder te ontwikkelen. Deze ontwikkeling kan bestaan uit het positief bevestigen van het goede gedrag en door de bewustwording dat de medewerker intrinsiek aan het groeien is.

Iedereen is anders. Dat betekent dat voor iedereen andere voorwaarden/drijfveren gelden om te ontwikkelen en prettig te werken. Daarom leveren en stimuleren wij maatwerk naar de medewerkers. Door medewerkers eigenaar te maken van hun eigen ontwikkeling kunnen zij ook bepalen wat voor hun de beste manier is om te groeien.

Het traject

Over Maarten

Maarten is (organisatie-)coach en trainer en tevens oprichter van Superwerkgever.nl Hij heeft meer dan 10 jaar ervaring als trainer op gebied van communicatie, persoonlijke ontwikkeling en gedrag. Maarten is tevens coach en coacht managers en medewerkers met gebruik van NLP, TA, Systemisch Werk, DISC etc. om hen te begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling en bewustwording en (persoonlijk) leiderschap. Daarnaast coacht hij directies om gezamenlijk te komen tot een BOO (Bewust Ontwikkelingsgerichte Organisatie)

Neem contact op

Partners van Superwerkgever:

Over Yvette

Yvette is altijd al geïnteresseerd in hoe men ervoor kan zorgen dat mensen in een steeds sneller veranderende wereld zichzelf niet verliezen. Als coach met een HR bril heeft zij een koffer vol ‘gereedschappen’ zoals NLP (Post Master), Systemisch Werk, Professionele Begeleiding, 250h Yoga Teacher Training, Medische en Psychosociale Basiskennis. Haar missie is: ‘Het ondersteunen van organisaties en individuen bij hun authentieke groei en ontwikkeling’. Niet alleen mentaal maar ook fysiek en emotioneel.  Weten, voelen, begrijpen ‘waar jouw eigen bullshit zit’. En bereid zijn hiermee de confrontatie aan te gaan.

Neem contact op

Over Heleen

Heleen is executive coach, life coach, NLP Master en EQ-deskundige met 10 jaar ervaring in het vak. Zij wordt gedreven door een passie voor ontwikkeling van mensen. Hoe dat telkens weer leidt tot beter resultaat blijft haar fascineren.

Heleen begeleidt managers en directeuren bij het ontwikkelen van authentiek en inspirerend leiderschap dat hét verschil maakt voor individuen, teams en organisatie. Klanten noemen haar warm, confronterend, oplossingsgericht, informeel en deskundig.

Neem contact op

Over Jo

Jo heeft jaren lang ervaring als (organisatie)coach, trainer, organisatie opsteller en interimmanager.  Jo weet zijn kennis als manager te combineren met zijn vaardigheden als coach en opsteller waardoor Jo vanuit verschillend perspectief naar een organisatie kan kijken.

Jo heeft met succes bij een aantal organisaties een nieuwe missie en een nieuwe manier van werken geïmplementeerd, onder meer gericht op resultaatverantwoordelijke teams. Hij weet wat mensen beweegt en wat er nodig is om blijvende verandering bij medewerkers en management tot stand te brengen.

Neem contact op