Pas je je niet aan? Dan sterf je uit!

Blog over vooruitgang, veranderingen en tevreden medewerkers…

Stilstand is achteruitgang en als je je als bedrijf niet aanpast aan de nieuwe norm, dan sterf je uit! Zo gaat het in de dierenwereld maar ook in het bedrijfsleven. De wereld is continu in beweging en verandert continu; nieuwe technieken, een wereldcrisis, de roep om duurzaamheid en laten we niet vergeten het personeelsgebrek en de grondstof schaarste. De wereld en daarmee ook de markt, zijn continu in beweging.

Hoe ga je als bedrijf om met die veranderingen en hoe neem je je medewerkers hierin mee? En wat nou als we stellen dat het woord verandertraject de prullenbak in kan?

Verandering betekent aanpassen voor iedereen!

Om met de verandering mee te kunnen is het van belang dat bedrijven zich aanpassen. Medewerkers moeten flexibel zijn en er moeten nieuwe wegen gevonden worden voor die aanpassingen. Veranderingen doorvoeren gaat vaak niet zonder pijn en weerstand. Niet nodig weten wij!

Verandertraject, een vies woord?

Om mee te kunnen met de markt gaan veel bedrijven een verandertraject in. Het woord verandertraject kan op voorhand al zorgen voor weerstand. Maar is het een vies woord of een zegen? We gaan proberen hier een antwoord op te geven. Bij ieder verandertraject wordt gekeken naar de huidige situatie en naar de gewenste situatie: – Waar moeten de aanpassingen gedaan worden? – Waar kan bespaard worden? – Welke procedures moeten aangepast worden? – Wat betekent de verandering voor het nieuwe organogram? In het organogram zijn de afdelingen duidelijk weergegeven, posities zijn helder en daar waar er ook maar enige twijfel bestaat is wordt het nog strakker omschreven. Dat maakt echter dat organisaties star worden en dat de flexibiliteit verdwijnt

Verandertraject is ook werken naar een inflexibele organisatie

Het nadeel van een verandertraject is dat het ingestoken is om te komen van de ene status qua naar de andere. We werken dus toe naar wederom een nieuwe inflexibele organisatie. En als er een nieuwe directeur komt dan gaan we gewoon weer het volgende verandertraject in. Wat je dus eigenlijk wil is een duurzame oplossing waarmee je klaar bent voor de toekomst.

Verandertraject in de prullenbak, we gaan leren!

Een Superwerkgever is een lerende organisatie, een organisatie die continue in verandering is. De nadruk ligt hierbij dus niet op de verandering maar op het leertraject richting de verandering. Een organisatie die continue aan het leren is, aan het leren hoe het beter kan en wil innoveren. Je gaat er dan als bedrijf van uit dat de huidige situatie niet de gewenste is. Het einddoel, de verandering, is dan niet de focus maar juist de weg er naar toe. Als bedrijf ga je je meer richten op gewenst gedrag waarmee je de nodige veranderingen makkelijker kan opvangen. Verandering voelen dan ineens niet meer zo groot maar zijn vast onderdeel van het leerproces.

Kort samengevat: Door met elkaar in gesprek te blijven over taken en verantwoordelijkheden, ontstaat er een continu leerproces. Hierdoor is het ineens makkelijk in te spelen is op veranderingen. Hierdoor blijf je als organisatie flexibel, actief en energiek.

Kikkerdril structuur

In een lerende organisatie ligt de focus op flexibiliteit en die is lastig te vangen in een organogram. Kijk ernaar als een ‘kikkerdril’ structuur’ waarin de afdelingen steeds kunnen veranderen, of er werkgroepen of projectgroepen ontstaan om een bepaalde opdracht uit te voeren. In het voorbeeld hieronder hebben we geprobeerd dit beeldend te maken voor je.

Meer over de kikkerdril structuur lees je hier

Zoals je ziet in de tekening, is de scheiding tussen afdelingen is dus veel minder scherp dan die in de oude structuren zijn. Ze zijn rekbaar, schaalbaar, aanpasbaar. Doordat medewerkers steeds leren, en daarmee ook flexibel om kunnen gaan met een veranderende situatie is het ook geen probleem als er een verandering optreedt. Zo ontstaat er een organisatie die niet van de ene naar de andere situatie toe werkt maar die continu in ontwikkeling is waardoor je je concurrent altijd een stap voor bent. Terugkomend op de vraag of we veranderingen zien als een vies woord of een zegen; voor veel bedrijven blijft veranderen uitdagend.

Conclusie is wel dat als je veranderen kan omzetten naar leren, je er als bedrijf alleen maar beter uit kan komen! Zie het dan gerust als een zegen.

superwerkgever.nl helpt organisaties van veranderen naar leren Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat je als bedrijf of hr afdeling ondersteuning kan gebruiken. Om dit proces in te zetten is het wel zo handig om te werken volgens heldere lijnen. Superwerkgever.nl ondersteunt bedrijven en hr organisaties in dit traject. Wil je hier eens over sparren? Naam dan gerust contact met ons op.

Meer over superwerkgever