De weg naar een Superwerkgever

Een Superwerkgever ben je wanneer je als werkgever zorgdraagt voor een veilige cultuur waarin medewerkers zichzelf kunnen ontwikkelen en het beste in zichzelf naar boven halen. Waarbij het vanzelfsprekend is dat zij hierbij geholpen worden door hun leidinggevende en door de collega’s. Samen zetten de medewerkers zo de beste resultaten neer!

Het traject van Superwerkgever.nl bestaat uit vijf verschillende onderdelen, die samen één geheel vormen, kortweg de weg naar een Superwerkgever. Er kan ingestoken worden op één van de vijf onderwerpen waarbij het uitgangspunt altijd een inventarisatie is. Tijdens deze inventarisatie zal je al snel bemerken dat om resultaat te bewerkstelligen, deze vijf onderdelen eigenlijk niet zonder elkaar kunnen.

De nulmeting

Stap 1: De nul-meting

Tijdens deze inventarisatie doen we een onderzoek naar de huidige stand van zaken binnen jullie onderneming. We gaan in gesprek met de diverse betrokkenen om een goed beeld te krijgen van de organisatie en zijn probleemstelling. Thema’s als flexibiliteit, ontwikkelbereidheid, mentale veiligheid, (persoonlijk-) leiderschap, cultuur zijn onderwerpen die aan bod kunnen komen.

Daarnaast proberen we ook de ‘onderstroom’ inzichtelijk te krijgen, datgene wat zich onder de waterlijn afspeelt in een bedrijf. Wat wordt er niet gezegd en heeft wel invloed op de organisatie.

Op basis van de uitkomsten van dit vooronderzoek stellen we samen met jou een op jullie bedrijf afgestemd ontwikkeltraject op.

Management development traject

Stap 2: Het Management Development traject 

Met het Management Development traject (MD traject) gaan we aan de slag met het Management Team (MT). Wat betekent het voor jullie organisatie om Superwerkgever te worden? Wat is hier voor nodig en wat is er al in huis? En wat betekent dat voor ieder individueel MT lid?

Het Management Team heeft bewust en onbewust een grote invloed op een veilig werk- en leerklimaat. Ieder MT lid of manager heeft effect door zijn eigen handelen. Samen gaan we onderzoeken hoe de leidinggevenden binnen de organisatie het traject positief kunnen ondersteunen. Tijdens het MD traject komen zowel de organisatie, de cultuur als ook ieder individueel MT lid aan de orde. De organisatie ontwikkeling komt hierbij dan aan de orde.

Zelfonderzoek

Stap 3: Zelfonderzoek

Het zelfonderzoek is de eerste stap naar bewustwording. De (deelnemende) medewerkers gaan reflecteren op hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. Daarbij worden zij zich bewust van het eigen handelen en het effect hiervan in verschillende situaties. Het is vaak lastig om het eigen gedrag te boordelen en daarom is ‘een spiegel’ nodig om deze bewustwording te creëren. Door de input van de omgeving leren de deelnemers meerdere kanten kennen en kunnen zo hun blik op het eigen functioneren verruimen. Op basis van de input komt iedere medewerker tot zijn ontwikkel doelen. Door de reflectiegesprekken leren de medewerkers positief kritisch met elkaar te praten over hun prestaties zodat dit gewoontegoed gaat worden. En dit heeft een positief effect op zowel individueel- als organisatieniveau.

Ontwikkelfase

Stap 4: Ontwikkelingsfase

De Ontwikkelingsfase maakt het mogelijk dat medewerkers zelf en als team werken aan hun leerdoelen. Tijdens deze fase richten we de processen zo in dat dat medewerkers weer ‘leren leren’. Onderdeel daarvan is het inrichten van een structurele feedback-stroom binnen de organisatie. De medewerkers bekwamen zich in het elkaar van (positief kritische-) feedback voorzien zodat ze elkaar helpen groeien. Door met elkaar met regelmaat ‘in de spiegel’ te kijken ontstaat er bewustwording en een blijvende ontwikkeling bij de werknemers. Belangrijk hierbij is dat de leerling ook leraar is en de medewerkers dus van elkaar leren. Tijdens dit proces werken we toe naar ‘professioneel volwassen medewerkers’ die samen de uitdagingen in de organisatie oppakken en die de beste (bedrijfs-)resultaten behalen.

Het vuur brandend houden

Stap 5: Het vuur brandend houden

Na het zelfonderzoek en nadat de processen zijn ingericht waarin ontwikkeling de norm is, vindt de verdere ontwikkeling plaats in de eigen werkomgeving. Het doel is een leercultuur waarin medewerkers structureel en duurzaam met ontwikkelen bezig zijn.

Doordat de deelnemers nu regelmatig feedback krijgen, op een positieve manier aangespoord worden om ‘in de spiegel’ te kijken kunnen zij groeien naar een betere versie van zichzelf. Hierbij worden ze uitgedaagd werkzaamheden te verrichten die net buiten de comfortzone liggen, werken ze heel bewust aan hun ontwikkeldoelen en aan de doelen van het bedrijf.

Hierdoor ontstaan ‘professioneel volwassen medewerkers’ die meedenken en de organisatie beter maken. Hierbij kunnen we aanvullende (persoonlijke) coaching of training inzetten als dit wenselijk is.

Zet de eerste stap:

Wil je weten wat een Superwerkgever traject voor jouw team of bedrijf kan opleveren? Zet dan de eerste stap en wij nemen contact met je op voor een kennismakingsgesprek.

Of download het whitepaper ‘Hoe word ik een superwerkgever?’ met 5 belangrijke tips die jou en jouw bedrijf op weg helpen naar het worden van een Superwerkgever. Lees wat het jou kan opleveren wanneer jouw bedrijf een Superwerkgever wordt: