Superwerkgever.nl richt zich op de ontwikkeling van de medewerkers (en managers) binnen uw organisatie. Dat kunnen dus medewerkers, managers, directeuren en/of de DGA zelf zijn. Onderwerpen zoals communicatie, persoonlijke ontwikkeling, samenwerking en leiderschap komen hierbij aan de orde. 1-op-1 ontwikkeling is de basis.

Structurele ontwikkeling van mensen kan op verschillende manieren behaald worden. We kunnen dat door middel van coaching, training, (begeleide) intervisie, coaching on the job bewerkstelligen. Naast het ondersteunen van een individu kunnen we ook teams of een gehele organisatie begeleiden.

1 op 1 coaching

Een coachingtraject begint altijd met gesprek een tussen de coach en de deelnemer. Tijdens dit gesprek worden de wensen van de coachee besproken en worden de leerdoelen geformuleerd. Ook de kaders waarbinnen gewerkt gaat komen aan de orde. Het kan zijn dat de leidinggevende of een andere collega wordt uitgenodigd bij dit gesprek, dit is per situatie afhankelijk.

Alleen als er sprake is van een wederzijdse klik kan het traject van start gaan. Er zijn meerdere coaches beschikbaar zodat er altijd een passende coach gevonden kan worden.

Om de coachee zich veilig te laten voelen waarbij deze zich kwetsbaar op kan stellen gaat de voorkeur voor de individuele coaching uit naar een locatie buiten de eigen organisatie. Er is dan bijvoorbeeld niet de angst dat een collega binnen kan lopen. Onze trainingsruimte in Apeldoorn is daar uitermate geschikt voor.

Maatwerk ontwikkeltrajecten

Al onze ontwikkeltrajecten zijn maatwerk trajecten. Dat betekent dat alle trajecten worden afgestemd op jullie wensen en situatie. Door met jou in gesprek te gaan krijgen we een goed beeld van de huidige- en gewenste situatie. Daarnaast vragen wij ook naar eventuele belemmeringen die te verwachten zijn in het traject en welke hulpmiddelen er al aanwezig zijn die eventueel ingezet kunnen worden.

Op basis van deze input en het budget kunnen wij een maatwerk plan maken, dat kan bestaan uit (alleen) een training / coaching en naar behoefte aangevuld met workshops, individuele coaching, tussentijdse opdrachten, werkgroepen, field-coaching, mysterycalls, coaching on the job, analyses, intervisie etc. Alles afhankelijk van de behoefte en de doelstellingen die we samen afspreken.