Missie

Onze missie: “Iedere werkgever een Superwerkgever”

Een Superwerkgever is een werkgever waar medewerkers met plezier naar toe gaan en met voldoening weer naar huis!

Wij zijn er van overtuigd dat door als werkgever structureel en duurzaam te investeren in de ontwikkeling van medewerkers en door te zorgen voor een positief werk- en leerklimaat jij een Superwerkgever kan worden. Een bedrijf met betere bedrijfsresultaten waar mensen graag en met plezier voor willen werken!

Visie

Wij geloven in structureel en duurzaam ontwikkelen van medewerkers om de flexibiliteit, creativiteit en productiviteit van een organisatie te optimaliseren.

Door in te zetten op ontwikkeling van medewerkers (inclusief management), ze uit te dagen, te stimuleren en te waarderen zullen medewerkers meer gemotiveerd zijn. Waardoor de productiviteit verhoogd wordt, de uitval verminderd, de re-integratie verkort wordt, het verloop verminderd en de medewerker maximaal tevreden raakt. En daardoor zal het bedrijfsresultaat zich meetbaar positief ontwikkelen.

De continue groei van de medewerker is de basis voor de continue groei van de organisatie.

Wij geloven erin dat als de voorwaarden goed zijn, een medewerker wordt gemotiveerd raakt wanneer hij structureel wordt uitgedaagd, gestimuleerd en gewaardeerd.

Uitdagen: Een medewerker die wordt uitgedaagd wordt actief gestimuleerd om zelf na te denken en om net die ene stap meer te doen. Hij leert om zelfstandig of in een team creatieve oplossingen te bedenken voor de problemen die hem voor komen en leert dat er geen status-quo bestaat, alleen permanente ontwikkeling die flexibiliteit vraagt.

Stimuleren: Iedere mens heeft een externe stimulans nodig. Dat kan zijn in de vorm van een spiegel, in de vorm van feedback, motivatie, drempels wegnemen, sparren over oplossingen, meedenken, het goede voorbeeld, etc. Dit is een belangrijke rol voor de werkgever/ management. De rol van de manager is dus minimaal gericht op sturen en maximaal gericht op stimuleren.

Waarderen: Wanneer een medewerker een goede ontwikkeling en resultaten laat zien is een waardering daarvoor de stimulans om deze positieve houding voort te zetten en verder te uit te bouwen. Een werknemer die progressie boekt wil ook de volgende stap zetten. De waardering kan bestaan uit het positief bevestigen van het goede gedrag en door de bewustwording dat de medewerker intrinsiek aan het groeien is.

Iedereen is anders. Dat betekent dat voor iedereen andere voorwaarden/drijfveren gelden om te ontwikkelen en prettig te werken. Daarom leveren wij maatwerk per persoon. Door medewerkers eigenaar te maken van hun eigen ontwikkeling kunnen zij ook bepalen wat voor hun de beste manier is om te groeien.