Het belang van een flexibel bedrijf in een snel veranderende markt

Afgelopen weekend zag ik op de televisie een programma over de nieuwe technische ontwikkelingen in de wereld. Over de mogelijkheid om vlees te kweken, over kunstlicht dat precies afgestemd was op het gewas dat het bescheen, over de verdergaande robotisering en kunstmatige intelligentie, over nieuwe technieken voor duurzame energie en over mogelijkheden van 3D printing. Kortom, allemaal ontwikkelingen waar we vroeg of laat mee te maken krijgen. En ook ontwikkelingen die in meer of minderde mate de bedrijfsvoering van jouw bedrijf gaan beïnvloeden. En dan heb ik het nog niet eens over de gevolgen van de eventuele veranderingen door een Brexit of een bankencrisis.

“Dat vraagt medewerkers die open staan voor nieuwe technieken, open staan voor veranderingen”.

In deze huidige tijd is stilstand zeker achteruitgang. Als je je niet verdiept in de marktontwikkelingen en de nieuwe technieken en welke effecten deze hebben op jouw bedrijf kan het maar zo zijn dat je plots ontdekt dat je concurrentiepositie dusdanig is geworden dat je bedrijf niet meer winstgevend te krijgen is. Je loopt al zo ver achter op de concurrent dat je ze niet meer kan inhalen. Oude bekenden als Nokia en Polaroid zijn iconisch op dat gebied.

In deze tijd van snelle ontwikkeling is het van belang om als bedrijf scherp te zijn op de ontwikkelingen in de markt. En ook om je medewerkers scherp te houden op deze ontwikkelingen. Juist de medewerkers moeten de nieuwe technieken kunnen integreren in hun eigen dagelijkse werk.

Dat vraagt medewerkers die open staan voor nieuwe technieken, open staan voor veranderingen. Dat vraagt een flexibele medewerker die mee wil denken, die vooruitdenkt, die proactief is in zijn handelen. En dat vraagt een medewerker die gewend is om te leren, die fouten durft te maken, die niet hoeft te bewijzen dat hij alles weet, maar die samen wil werken om tot een beter product of een beter bedrijf te komen, klaar voor de nieuwe eisen van de markt.

“Op deze huidige tijd is stilstand zeker achteruitgang”

Zorg er dus als organisatie voor dat je de medewerkers ondersteunt in hun eigen ontwikkeling zodat zij leren leren! En dat een heel leven lang! Medewerkers die gewend zijn om zichzelf te ontwikkelen zijn bewust van hun eigen handelen en zijn zich bewust dat er altijd dingen verbeterd kunnen worden. Zowel voor hun persoonlijk als voor de organisatie. En dat zijn de medewerkers die de organisatie vooruit helpen om bij te blijven in de markt en voor te blijven op de concurrent.

Veel ontwikkelplezier.

Meer over superwerkgever