De organisatiecoach focust op het management en de medewerkers, ofwel organisatie ontwikkeling. Het gedrag van medewerkers, hun onderlinge relatie en de samenwerking tussen medewerkers en managers wordt onder de loep genomen. Het doel van de organisatiecoach is om de communicatie en de samenwerking te verbeteren, de medewerkers en de managers te helpen ontwikkelen en om de afstand tussen management en medewerkers te verkleinen.

Afhankelijk van de situatie en de wensen kunnen wij ons vernieuwende Superwerkgever traject aanbieden of kunnen wij een adviserende/coachende rol hebben voor de DGA en/of het MT. Hiervoor komen wij graag in gesprek en maken wij graag een maatwerk voorstel.

Tijdens het superwerkgever programma gaan we samen met u, de managers en de medewerkers werken aan de leercultuur binnen uw organisatie. Doel van de leercultuur is dat de deelnemers leren om hun maskers af te zetten en weer leren leren, met en van elkaar. Organisatie ontwikkeling voor iedereen!

Samen werken we toe naar “professioneel volwassen medewerkers”. Dat zijn medewerkers die:

  • Denken in oplossingen in plaats van in problemen
  • Die in de keten denken, die het hele plaatje kunnen zien
  • Die hun verantwoordelijkheden kennen EN die ook nemen
  • Die leren met en van elkaar
  • Die samen werken aan de doelen van de organisatie

Resultaat is dat medewerkers leren om open te communiceren en van elkaar te leren waardoor men zelfstandig kan werken aan betere resultaten. En dat heeft direct positieve invloed op de netto winst.