Stuur je medewerkers op input of output?

Wanneer je een bedrijf hebt wil je dat de medewerkers optimaal kunnen presteren. Maar hoe zorg je daar voor als manager.

Een medewerker kan een echte harde werker zijn maar zonder meetbare economische resultaten. Dan kan het natuurlijk zo zijn dat deze juist anderen faciliteert in het behalen van bedrijfsdoelen maar toch is het lastig meten wat de daadwerkelijke bijdrage van deze medewerker.

Sturen op input kan waardevol zijn

Bij het sturen op input, of op prestatie ga je letten op de moeite die iemand doet in zijn functie, werkt hij hard, maakt hij veel extra uren, is hij makkelijk bereikbaar, maakt hij zijn bezoekrapporten, heeft hij voldoende afspraken in de week? Is het werk dat wordt verricht meetbaar? Het grote voordeel van deze methode is dat de manager de taken verdeeld en zo maximaal inzicht heeft in wat de medewerkers doen. De medewerkers werken hard om al het werk dat op ze afkomt weg te werken en er is vertrouwen. Maar boeken ze ook resultaat?

Werken ze niet hard genoeg? Dan liggen strenge KPI’tjes op de loer!

Nadeel van de input gestuurde methode is dat de manager degene is die de doelen in de gaten houdt, en de medewerkers de hoeveelheid werk. Bijkomend gevaar is dat als de medewerker zijn doelen niet haalt, dat de manager nog strakkere KPI’s gaat introduceren, dat de KPI’s tot doel worden verheven met het risico op micro-management en het vertrouwen daalt.

Sturen op meetbaar resultaat schept wellicht duidelijkheid

Wanneer een manager stuurt op output, op resultaat, dan wordt de medewerker betrokken bij de doelstellingen van de organisatie en de afdeling. De medewerker krijgt een ‘opdracht’, doelen die voor het einde van het jaar behaald dienen te worden. Het is dan de verantwoordelijkheid van de medewerker om die doelen te behalen. Gaat dat goed, dan heeft de medewerker dus ook alle vrijheid om dat op zijn eigen manier in te vullen. Je hoeft dan ook niet meer te letten of hij deze de uren wel maakt, dat bepaalt de medewerker in principe zelf. Als deze ruim voor loopt op zijn target, wat is dan het probleem als deze op de vrijdag een uurtje eerder naar huis gaat, of af en toe eens thuis werkt? Wanneer de medewerker achter loopt op de target, dan is er wellicht bijsturing nodig! Heldere doelstellingen aangevuld met een flinke dosis vertrouwen vanuit de werkgever, zullen ervoor zorgen dat de medewerker gefocust blijft.

Let op! Mircro-management maakt het er vaak niet gezelliger op.

Het risico bestaat hier echter dat de manager weer vervalt in micro-management op basis van steeds nieuwe KPI’s bij tegenvallende resultaten. Toch zou het ‘coachen’ van een medewerker op resultaatdoelstellingen echt beter zijn voor de sfeer! Onderzoek samen met de medewerker wat de oorzaken zijn van de achterblijvende resultaten, wat de medewerker lastig vindt en waar deze voor extra hulp bij nodig heeft om te kunnen slagen. Geef de medewerker hierbij vertrouwen door ernaast te gaan staan in plaats van ervoor. Maak de kwestie belangrijk en groot. De medewerker zal zo ook ervaren dat de manager hetzelfde doel nastreeft en mee leeft. Dit vertrouwen kan helpen om het werkplezier te behouden, eigenaarschap en zelfvertrouwen te op bouwen. Dit gaat zich vertalen naar een beter bedrijfsresultaat.

Op je snufferd gaan is best eens lekker

Durf je een medewerker fouten te laten maken waar deze van kan leren? Heb jij het geduld om te coachen in plaats van zelf steeds de oplossingen zelf aan te dragen? Misschien moet je ze gewoon eens op hun snufferd laten gaan, dat kan heel heilzaam en leerzaam zijn. Mooie uitdagingen voor een manager dus!

Als manager of werkgever even op weg geholpen worden…

Heb jij als manager wel eens het gevoel dat je de regie kwijt bent, draagvlak mist in je team of heb je het gevoel een spagaat te moeten maken? Dan is het heel fijn om iemand mee te laten kijken in het aansturing proces. Goede medewerkers vinden in deze tijd is best uitdagend en erg kostbaar. Investeren in je proces, jezelf en je medewerkers is daarom wellicht een betere oplossing.

Superwerkgever maakt van jou als manager een autoriteit! Laten we samen onderzoeken wat past bij jou, je bedrijf en je medewerkers. Het gaat je verder helpen.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek en een advies.

Meer over superwerkgever