Soms draait een team niet lekker, is de samenwerking gespannen, is de communicatie niet zoals die zou moeten zijn of zit een team vast in hun eigen routine. Wellicht is het dan raadzaam om aan de slag te gaan met team ontwikkeling!

Onder begeleiding van een coach wordt er samen met het team gekeken naar wat er goed gaat en wat er beter zou kunnen. Ook wordt er gekeken naar wat er van het team verwacht wordt in termen van doelen voor de organisatie. En er wordt gekeken naar de plek van het team in het grotere geheel.

Door met een team aan de slag te gaan en eventuele belemmeringen te onderzoeken en te bespreken ontstaat een ‘echt’ gesprek. En vanuit dat gesprek kan er een ontwikkeling plaats vinden.

In de meeste gevallen gaat team ontwikkeling niet over het aanleren van vaardigheden maar over het wegnemen van belemmeringen. Is er voldoende veiligheid, zijn de verwachtingen helder, zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voldoende belegd etc. Neemt een ieder zijn plek in zoals die in het systeem bedoeld is. Teamontwikkeling helpt je bedrijf verder!

Alles is maatwerk voor team ontwikkeling

Al onze ontwikkeltrajecten zijn maatwerk trajecten. Dat betekent dat alle trajecten worden afgestemd op jullie wensen en situatie. Door met jullie in gesprek te gaan krijgen we een goed beeld van de huidige- en gewenste situatie. Daarnaast vragen wij ook naar eventuele belemmeringen die te verwachten zijn in het traject en welke hulpmiddelen jullie zelf in huis hebben die jullie eventueel in kunnen zetten.

Op basis van deze input en uw budget kunnen wij een maatwerk plan maken, dat kan bestaan uit (alleen) een training / coaching en naar behoefte aangevuld met workshops, individuele coaching, tussentijdse opdrachten, werkgroepen, field-coaching, mysterycalls, coaching on the job, analyses, intervisie etc. Alles afhankelijk van de behoefte en de doelstellingen die we samen afspreken.