Flexibele medewerkers die meedenken Utopia of dichtbij?

Afgelopen weekend zag ik op de televisie een programma over de nieuwe technische ontwikkelingen in de wereld. Over de mogelijkheid om vlees te kweken, over kunstlicht dat precies afgestemd was op het gewas dat het bescheen en artificial intelligence (AI) in het arbeidsproces. Kortom, allemaal ontwikkelingen waar we vroeg of laat mee te maken krijgen. En ook ontwikkelingen die in meer of minderde mate de bedrijfsvoering van jouw bedrijf gaan beïnvloeden. En dan heb ik het nog niet eens over de economische gevolgen van inflatie of milieumaatregelen.

Verandering op de werkvloer wordt vaak ervaren als moeilijk, het vraagt om medewerkers met een ‘open-mind’.

Stilstand is achteruitgang, dat weten we inmiddels. Als je je niet verdiept in de marktontwikkelingen en de nieuwe technieken en welke effecten deze hebben op jouw bedrijf kan het maar zo zijn dat je plots ontdekt dat je concurrentiepositie dusdanig is geworden dat je bedrijf niet meer winstgevend te krijgen is. Je loopt al zo ver achter op de concurrent dat je ze niet meer kan inhalen.

Medewerkers scherp houden op marktontwikkelingen, hoe doe je dat?

In deze tijd van snelle ontwikkeling is het van belang om als bedrijf scherp te zijn op de ontwikkelingen in de markt. En ook om je medewerkers scherp te houden op deze ontwikkelingen. Juist de medewerkers moeten de nieuwe technieken kunnen integreren in hun eigen dagelijkse werk.

Dat vraagt medewerkers die open staan voor nieuwe technieken, open staan voor veranderingen. Dat vraagt een flexibele medewerker die mee wil denken, die vooruitdenkt, die proactief is in zijn handelen. En dat vraagt een medewerker die gewend is om te leren, die fouten durft te maken, die niet hoeft te bewijzen dat hij alles weet, maar die samen wil werken om tot een beter product of een beter bedrijf te komen, klaar voor de nieuwe eisen van de markt.

“Op deze huidige tijd is stilstand zeker achteruitgang”

Medewerkers steunen in het leren leren

Zorg er dus als organisatie voor dat je de medewerkers ondersteunt in hun eigen ontwikkeling zodat zij leren leren! En dat een heel leven lang! Medewerkers die gewend zijn om zichzelf te ontwikkelen zijn bewust van hun eigen handelen en zijn zich bewust dat er altijd dingen verbeterd kunnen worden. Zowel voor hun persoonlijk als voor de organisatie. En dat zijn de medewerkers die de organisatie vooruit helpen om bij te blijven in de markt en voor te blijven op de concurrent.

Superwerkgever.nl helpt bedrijven met deze cultuuromslag

Wij ondersteunen bedrijven die een cultuuromslag willen maken. Dit kunnen heel verschillende vragen zijn:

  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers zelf verantwoordelijkheid nemen?
  • Hoe stellen we zelfsturende teams aan?
  • Waarom lopen nieuwe medewerkers wel binnen maar rennen ze ook snel weer naar buiten?
  • We hebben last van onderstroom tussen verschillende afdelingen, hoe laat ik ze samenwerken in harmonie?
  • Er wordt heel hard gewerkt in mijn bedrijf toch blijft resultaat uit, wat doen we verkeerd?
  • Enz.

Aan de slag gaan met deze thema’s kost soms wel wat tijd maar is eigenlijk altijd te verbeteren. Zo word je als organisatie binnen afzienbare tijd zelf een superwerkgever. Onze aanpak is erop gericht om niet alleen een managementteam maar ook medewerkers op een prettige manier toekomstgericht te laten werken en vooral zelf na te laten denken.

Kop koffie?

We sparren graag met bedrijven die worstelen met dit soort thema’s. Samen een kop koffiedrinken kan soms al heel verhelderend zijn. Misschien is de oplossing wel veel dichterbij dan je denkt. Neem gerust contact met ons op voor een kosteloze brainstormsessie.

Meer over superwerkgever