Van verandertraject naar leertraject

De wereld is continu in beweging en verandert continu. Bijvoorbeeld veroorzaakt door allerlei nieuwe technieken, nieuwe uitvindingen, de roep om meer duurzaamheid, door een banken- of Coronacrisis, door schaarste van grondstoffen of een schaarste aan goed personeel is de wereld, en daarmee de markt continu aan verandering onderhevig.

Allemaal veranderingen waar je als bedrijf op in moet spelen om mee te kunnen. Ook hier geldt, stilstand is achteruitgang. Als je je niet aanpast aan de nieuwe omgeving dan sterf je uit, net als in de dierenwereld gebeurd.

Verandering betekent aanpassen

Om met de verandering mee te kunnen is het van belang dat bedrijven zich aanpassen, dat medewerkers flexibel zijn en er nieuwe wegen gevonden worden voor die aanpassingen. Nieuwe wegen om in de nieuwe wereld weer mee te kunnen.

Om mee te kunnen gaan veel bedrijven een verandertraject in. Daarbij wordt gekeken naar de huidige situatie en naar de gewenste situatie. Waar moeten de aanpassingen gedaan worden, waar kan bespaard worden, welke procedures moeten aangepast worden en hoe komt het nieuwe organogram eruit te zien?

In het organogram zijn de afdelingen duidelijk weergegeven, posities zijn helder en daar waar er ook maar enige twijfel bestaat is wordt het nog strakker omschreven. Dat maakt echter dat organisaties star worden en dat de flexibiliteit verdwijnt.

Verandertraject is werken naar een inflexibele organisatie

Het nadeel van een verandertraject is dat het ingestoken is om te komen van de ene status qua naar de andere. We werken dus toe naar wederom een nieuwe inflexibele organisatie. En als er een nieuwe directeur komt dan gaan we gewoon weer het volgende verandertraject in.

Een Superwerkgever daarentegen is een lerende organisatie, een organisatie die continue in verandering is. Een organisatie die continue aan het leren is, aan het leren hoe het beter kan, die ervan uitgaat dat een status quo niet de gewenste situatie is. Die geniet van het pad dat men loopt en niet alleen focust op het einddoel. Die zich richt op gewenst gedrag. Die zich makkelijk aanpast aan de veranderende markt en op steeds weer nieuwe wensen van de klanten.

Door continue te leren, door met elkaar in gesprek te zijn over taken en verantwoordelijkheden en hier mee te kunnen schuiven ontstaat ook een continu proces waardoor makkelijk in te spelen is op veranderingen. Hierdoor blijf je als organisatie flexibel, actief en energiek.

Superwerkgever is een lerende organisatie

In de organisatie van een Superwerkgever, de lerende organisatie ligt de focus op flexibiliteit en die is lastig te vangen in een organogram. Kijk ernaar als een ‘kikkerdril’ structuur’ waarin de afdelingen steeds kunnen veranderen, of er werkgroepen of projectgroepen ontstaan om een bepaalde opdracht uit te voeren.

De scheiding tussen afdelingen is dus veel minder scherp dan die in de oude structuren zijn. Ze zijn rekbaar, schaalbaar, aanpasbaar. Doordat medewerkers steeds leren, en daarmee ook flexibel om kunnen gaan met een veranderende situatie is het ook geen probleem als er een verandering optreedt. Wanneer medewerkers leren om met elkaar te overleggen en samen te werken is het ook geen probleem om met een paar collega’s samen een probleem (=uitdaging) aan te pakken.

Zo ontstaat een organisatie die niet van de ene naar de andere situatie toe werkt maar die continu in ontwikkeling is waardoor je je concurrent altijd een stap voor bent.

Hoe je tot een lerende organisatie komt? Lees de serie over het ontwikkelen van een leercultuur.

Meer over superwerkgever