Weet jij wat er echt speelt in jouw bedrijf?

Weet jij wat er leeft in de onderstroom? 

Ondernemers zeggen mij regelmatig, “Mijn deur staat altijd open voor mijn medewerkers”.

Maar de grote vraag is of alle medewerkers dat ook zo ervaren en of zij wel echt binnen (durven te) lopen. Vaak dus niet! 

Vorige week was ik ook bij een bedrijf waarbij ik tijdens een training diverse signalen had ontvangen dat er meer aan de hand was dan ik van de ondernemer te horen had gekregen.  Ieder traject begint namelijk met een uitgebreid voorbereidend gesprek en toch had ik die signalen van de opdrachtgever niet gekegen.

Medewerkers voelen zich lang niet altijd veilig

Medewerkers voelen zich lang niet altijd veilig genoeg om zaken intern te bespreken, vinden het vaak moeilijk om kwetsbaar te zijn bij de eigen leidinggevende, zijn soms bang voor hun baan of vinden het lastig om zich te uiten tegen een meerdere. Want hoe ga je iets dat vaak als negatief ervaren wordt toch netjes verwoorden? Ook de redenering “Er wordt vast toch niks mee gedaan” kom ik regelmatig tegen in de praktijk. Allemaal redenen waarom een medewerker zich niet uitspreekt.

Terwijl er vaak veel speelt in de ‘onderstroom’. Medewerkers die er wel met elkaar over praten maar niet met de manager of werkgever. Medewerkers die daar wel met elkaar over praten maar niet met de manager of de werkgever. Of misschien wordt er juist niet meer over gesproken en is het ‘verzonken’ in de onderstroom. Terwijl er vaak veel speelt in de onderstroom. Medewerkers die er wel met elkaar over praten maar niet met de manager of werkgever.

Of ze praten nergens meer over

Of misschien wordt er juist wel helemaal niet meer over gesproken en is het ‘verzonken’ in de onderstroom. Terwijl deze niet besproken zaken wel vaak oorzaak zijn voor het gedoe in de organisatie of de reden dat het stroef loopt in jouw bedrijf.

Gelukkig is het zeker niet allemaal negatief wat medewerkers met je zouden willen delen. Medewerkers hebben vaak hele goede constructieve ideeën. Maar hebben niet altijd de indruk dat er naar geluisterd gaat worden. Of ze onderschatten zelf dat het een goed idee is en verwachten dat anderen dat ook al bedacht hebben. Juist ook die positieve tips kunnen verloren gaan als je als ondernemer gaat zitten wachten tot medewerkers met deze zaken bij je gaan komen.

Nul-meeting:

Om ondernemers te helpen met het verkrijgen van inzicht in wat er leeft binnen de organisatie, bieden wij een nulmeting aan. Tijdens deze nulmeting voeren wij gesprekken met een representatieve groep medewerkers. Daarbij onderzoeken wij hoe er gekeken wordt naar het leiderschap, het gevoel van een veiligheid, de onderstroom, de leerbereidheid, de onderlinge samenwerking, communicatie tussen management en medewerkers, eventuele belemmeringen om goed te werken, tips om te ontwikkelen als bedrijf etc. En daarnaast vragen we ook uit waar de medewerker de mogelijkheid ziet om het bedrijf vooruit te helpen, waar het bedrijf kan ontwikkelen.

In de praktijk blijkt dat medewerkers dergelijke zaken gemakkelijker bespreken met een externe persoon, dan met een collega of manager. Middels de veilige setting die we creëren in deze sessies vertellen medewerkers wat er ‘echt’ speelt. Deze input verzamelen we en delen we (geanonimiseerd) met het Managementteam.

De uitkomsten van de Nulmeting kunnen twee uitkomsten hebben:

  1. Als eerste krijg het management een veel beter inzicht in wat er daadwerkelijk speelt binnen de organisatie.
  2. Als tweede en gunstigste uitkomst, krijgt het management de bevestiging van wat er aan zaken misschien al bekend was en weet je middels het onderzoek dan zeker dat er niet meer speelt dan dat.

In beide gevallen kunnen we vervolgens samen kijken naar het ontwikkelen van een plan van aanpak t.a.v. de uitkomsten en waar het management aandacht aan wil geven.

Want aandacht en terugkoppeling is een belangrijke stap omdat medewerkers ook het gevoel willen krijgen dat ze gehoord worden. Soms kunnen de uitkomsten gebruikt worden om “gedoe” op te lossen in een team of de organisatie en soms om de puntjes op de “I” te zetten, om medewerkers-tevredenheid van een zeven naar een negen te ontwikkelen.

Wil je meer weten over wat een Nul-meting jou kan opleveren? Neem dan gerust contact op of kijk op de website.  

Meer over superwerkgever