5 tips voor een lerende organisatie

Je hoort veel over ‘een leven lang leren’ en ‘een leven lang ontwikkelen’. Leren houdt niet op na de school tijd. Zeker de generaties Y en Z zijn meer en meer met hun persoonlijke ontwikkeling bezig en vragen ook de mogelijkheden daarvoor van hun werkgever.

In deze blog lees je vijf tips wat jij als werkgever kan doen om een lerende organisatie te creëren in jouw organisatie:

1. Zorg voor voldoende veiligheid

Veiligheid is de voorwaarde voor mensen om zich kwetsbaar op te kunnen stellen. Alleen als je je veilig genoeg voelt om je kwetsbaar op te stellen kan je feedback aannemen en daar mee aan de slag gaan. Om te kunnen leren is het van belang dat het ‘ja maar’ gedrag doorbroken wordt en dat vraagt de (interne) veiligheid om niet perfect te hoeven zijn.

2. Focus op persoonlijke ontwikkeling

Door de focus te richten op de ontwikkeling van alle medewerkers draag je bij aan de bewustwording en het leren van de medewerkers. Door steeds de vraag te stellen; ‘Wat kan jij / hij hier van leren?’ richt je je steeds op de ontwikkeling van de medewerker. Geef medewerkers de ruimte om fouten te maken en om daar van te leren. Stimuleer medewerkers om zelf oplossingen te bedenken in plaats van het probleem voor ze op lossen. En misschien wel het allerbelangrijkste, geef het goede voorbeeld. Zorg dat je als manager/ werkgever zelf ook open staat voor feedback en zelf ook bereid bent om te leren

3. Bespreek persoonlijke leerdoelen

Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Door met medewerkers in gesprek te gaan over de kwaliteiten en ontwikkelpunten creëer je bewustzijn. Medewerkers kunnen ook zelf onderzoek doen naar hun ontwikkelpunten en hun kwaliteiten. Op basis van dit onderzoek en de gesprekken kunnen zij hun persoonlijke leerdoelen formuleren en een plan maken hoe zij die leerdoelen willen gaan behalen. Lees ook eens de blog Focus op doelen in plaats van op processen.

4. Zorg voor een structurele feedbackstroom

Stimuleer dat alle medewerkers en managers elkaar dagelijks feedback geven. Dit kan zowel een compliment zijn als ook positief kritische feedback. Vaak hebben we zelf niet door dat we dingen beter of makkelijker kunnen doen, dan we ‘irritant’ gedrag vertonen voor de ander of dat we op een of andere manier ergens verzaakt hebben. Door de feedback te koppelen aan het ontwikkelen van de persoon en de organisatie wordt het voor mensen makkelijker om het te horen en het de volgende keer anders te doen. Lees ook eens de blog In 7 stappen naar een leercultuur – Stap 5: Een continue feedbackstroom

5. Biedt voldoende uitdagingen

Wanneer mensen te weinig uitdaging hebben, kan er verveling ontstaan en loopt men het risico wat ‘in te slapen’. Wanneer we echter steeds weer worden uitgedaagd dan blijven de hersenen actief. Hersenen zijn net als een spier, die moet je blijven trainen. Door steeds nieuwe dingen te leren dwingen we de hersenen om in beweging te blijven. Wanneer er een goede balans is tussen de vaardigheden en de uitdagingen dan kan de medewerker echt in flow werken en zich zelf maximaal ontwikkelen.

Het creëren van een leercultuur is niet iets dat van vandaag op morgen geregeld is. Iedere cultuurverandering vraagt tijd, structurele aandacht en doorzettingsvermogen. Door op meerder vlakken in te zetten op ‘leren leren’ met en van elkaar zet je steeds weer een stap naar een leercultuur en naar het worden van een Superwerkgever.

Wil je weten of jij al een Superwerkgever bent, doe de Quickscan.

Meer over superwerkgever